Examenkandidaten Shaolin Kempo Barendrecht

Examenkandidaten geslaagd

Maandag 14 juli 2014 hebben 3 examenkandidaten het examen voor de 6e kyu afgelegd. Jim van Nes, Guido van der Burg en Angelieke van de Lek zijn allemaal geslaagd waarbij het sparren bijzonder goed was. Gefeliciteerd!

Een week daarvoor had Steven Jugwels in aanvulling op zijn landelijk examen 2e dan bij de Shaolin Kempo Bond nog een cadeautje tegoed. Hij moest 60 partijen van een minuut sparren tegen wisselende tegenstanders. Een goede prestatie die recht doet aan de 2e dan bij Shaolin Kempo Barendrecht. Nogmaals van harte Steven!

Steven Jugwels 2e dan

Steven Jugwels 2e dan

Zondag 22 juni 2014 heeft Steven Jugwels het 2e dan examen afgelegd bij de Shaolin Kempo Bond. Het halfjaarlijks event werd ditmaal gehouden in Arnhem met zeven examenkandidaten. Onder toeziend oog van voorzitter Eric Gouda,Ā secretaris Edward Hartman, oud-voorzitter Lucas Kastelijn, Ad ten Have, Derby Haagsma, Hemant Baboelal en Dennis Jonkman is Steven geslaagd. Nogmaals gefeliciteerd!

Algemene ledenvergadering 2013

Algemene ledenvergadering 2014

Beste Kempo-leden,

Ook dit jaar is het weer gelukt: we gaan weer vergaderen over het reilen en zeilen van onze club, op donderdagavond 3 juli. Mocht je zaken bespreekbaar willen maken op de ALV, mail mij deze even met een motivatie, ook als je niet aanwezig bent bij de vergadering en toch een zaak besproken wil hebben. Het Bestuur kan deze vragen dan behandelen tijdens de vergadering.

Het programma voor de avond is als volgt:

Inloop 18:30 – 19:00 uur.

Vergadering 19:00 – 20:15 uur:
1) Openingswoord door de Voorzitter.
2) Vaststellen van de agenda.
3) Mededelingen en ingekomen stukken.
4) Goedkeuring notulen ALV 2012/2013.
5) Verslag bestuur afgelopen jaar (2013/2014).
6) Verslag van de Penningmeester (behandeling jaarstukken en begroting 2014/2015).
7) Verslag kas-commissie (Richard Stam en Niek Rijsdijk).
8) Aftreden bestuursleden en (her)kiezen nieuwe bestuursleden. De Voorzitter (Leo Koster), de Secretaris (Dennis Jonkman) en de Penningmeester (Artie van Hooren) treden af. Zowel de Voorzitter, de Secretaris als de Penningmeester stellen zich herkiesbaar.
9) Rondvraag.
10) Sluiting door de Voorzitter.

Aansluitend is het diner van 20:15 – 22:15 uur (dit wordt weleens later en kan er wild aan toe gaan : )

Al dit moois gaat plaatsvinden in de zaal Colorado van het Van der Valk Hotel te Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB RIDDERKERK. Het diner zal in het restaurant zijn.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust.