sharon nick

Komen en gaan

Wegens een gebrek aan tijd door studie stopt Sharon Gogar bij ons met trainen. Wij wensen haar veel succes met de studie.

De broer van Jim, Nick van Nes, mogen we daarentegen weer verwelkomen. Hij is in het nieuwe seizoen gestart.

Posted in Leden and tagged , , , , .