Praktische informatie

Locatie

De trainingen vinden plaats in Sportschool van Hoorn op de Paddeweg 25-27 te Barendrecht. De sportschool beschikt over een grote trainingszaal met zachte mat. Er is een aparte dames- en herenkleedkamer en er zijn douches aanwezig.

 

Lestijden

Maandagavond van 20:00 – 21:30 uur.

Vrijdagavond van 21:00 – 22:00 uur.

 

Contributie

Leden (14 jaar en ouder) betalen € 25,- contributie per maand. Hiervoor kan tweemaal per week worden getraind. Contributie dient in de eerste week van de nieuwe maand te worden voldaan. Gelieve de contributie per bank over te maken naar rekeningnummer: ING Bank NL14INGB0650654331.

De contributie dient tijdens afwezigheid (ziekte e.d.) en vakanties te worden doorbetaald tenzij speciale opgaaf van redenen. Er vindt geen restitutie van contributie plaats.

Leden die zeer sporadisch komen en/of de verplichte contributie niet voldoen krijgen na 2 maanden via de e-mail een aanmaning. Zij zullen de openstaande contributie van 2 maanden moeten voldoen. Bij geen gehoor zal na 3 maanden het lid worden geroyeerd. Indien het lid weer wil starten met trainen zal hij/zij alsnog de openstaande contributie van 2 maanden moeten voldoen.