Stijloefeningen

De basistechnieken

In de stijloefeningen worden voor-ingestudeerde gevechtshandelingen geoefend. Bij Shaolin Kempo Barendrecht wordt je getraind in kumites, verdedigingen, saifa’s en mes- en stokweringen. Een gevechtsituatie verloopt meestal zeer onberekenbaar en veel van de te voren ingestudeerde handelingen zullen nooit als zodanig toegepast kunnen worden. Maar door je te trainen in deze oefeningen leer je de basistechnieken, die je eventueel later zou kunnen toepassen om jezelf te verdedigen. Een onderdeel van het leerproces is om te ontdekken welke techniek goed als verdediging ingezet kan worden en vooral waarom die techniek wordt toegepast. Door de oefeningen veel te herhalen en daarbij verschillende gevechtssituaties te simuleren kan er een automatisme in de benodigde handelingen ontstaan. Daaruit vloeit de reflex om snel en gepast op verschillende aanvallen te reageren.

 

Kumites

Bij kumites leer je te reageren op diverse aanvallen. Hierbij worden de geleerde technieken geoefend op een sparring partner die de aanval uitvoert. Dit kan een stoot zijn maar ook een trap. Door deze oefeningen veelvuldig te oefenen (langzaam en snel) proberen we je de handelingen zodanig te leren dat je ze vrijwel automatisch uitvoert in een echt gevecht.

 

Verdedigingen

De verdedigingen zijn te vergelijken met de kumites. De overname van de aanval wordt ook hier veelvuldig geoefend (langzaam en snel) zodat je deze in een reflex kunt uitvoeren.

 

Saifa’s

Saifa’s zijn typisch voor Shaolin Kempo. In een saifa worden meerdere technieken geoefend. Een saifa simuleert een gevecht waarbij meerdere tegenstanders uit verschillende richtingen aanvallen. Bij het oefenen van de saifa letten we op de uitvoering van de technieken, de soepelheid van de bewegingen en de lage gevechtsstand die zo kenmerkend is voor Shaolin Kempo.

 

Mes- en stokweringen

Shaolin Kempo kent ook ontwijkings- en verdedigingstactieken wanneer iemand met wapens aanvalt. Je wordt getraind in de technieken wanneer iemand je met een mes zou aanvallen maar ook met een stok. Deze technieken vereisen dat je al een goede beheersing hebt over de overnametechnieken bij stoten of trappen. Het overnemen van een wapen vereist meer kundigheid van de Kempoka omdat de kans op ernstiger letsel vele malen groter is. Voor de mesweringen maken we gebruik van rubbermessen voor de veiligheid.