Onze geschiedenis

Shaolin Kempo Barendrecht bestaat sinds 2008 maar heeft een langere geschiedenis dan dit jaartal doet vermoeden.

Het is Ad Jiskoot geweest die het Shaolin Kempo in deze regio heeft geïntroduceerd door reeds in 1965 te beginnen met het geven van Kempo-lessen in het wijkgebouw in de oude stationswijk te Barendrecht. Het was voor de toenmalige dorpsgenoten even wennen om iemand in hun midden te hebben die mensen leerde zich te verdedigen op een vrij onconventionele manier. Ouders leerden hun zoons in de jaren zestig al vroeg dat vechten niet o.k. was en dat, als er dan toch gevochten ging worden, het gevecht diende te verlopen volgens een aantal vastgestelde ongeschreven regels. Echter, de vechtwijze die door Ad Jiskoot werd gepropageerd bevatte veel van de eerder zo streng verboden handelingen zoals trappen, stoten, slaan met hakbewegingen en een arsenaal aan bewegingen die samen de vechtkunst Shaolin Kempo vormden.

Vanuit het wijkgebouwtje verhuisde Sportschool Jiskoot rond 1973 naar de Paddewei en werd onderdeel van de Judoschool van Niek van Hoorn. Inmiddels had Ad Jiskoot ook een Kempo-school in Dordrecht overgenomen en werd er een eigen trainingszaal (Dojo) geopend op de hoek van de Dolhuysstraat en de Boogjes, in een monumentaal gebouw anno 1400 waarin ook de beroemde en beruchte discotheek ‘Het Dolhuis’ was gevestigd. In deze eigen Dojo kon er dag en nacht getraind worden en dat was dan ook precies wat er gebeurde.

Nachtelijke trainingen, trainingen op zon- en feestdagen werden meer regelmaat dan uitzondering. Om de praktijktrainingen zo realistisch mogelijk te laten verlopen werd een bezoekje aan de onderbuur, de discotheek, als extra trainingsmogelijkheid gezien. Uiteraard alleen ter assistentie van de dienstdoende beveiligers en in sommige gevallen de plaatselijke Hermandad.

Het dient vermeld te worden dat dankzij de tomeloze inzet van Ad Jiskoot er een generatie van Kempoka’s werd gekweekt die misschien technisch bezien niet tot de top behoorden, maar mentaal vrijwel onverslaanbaar waren. Dit laatste manifesteerde zich dan ook in de lange lijst van kampioenen die Sportschool Jiskoot heeft voortgebracht.

Sportschool Jiskoot heeft zelfs een zogenaamde dependance gehad op Aruba. De basis van deze zusterschool werd gevormd door een aantal leden die samen dienden bij het Korps Mariniers en bij toeval samen werden uitgezonden voor korte en/of langere duur naar dit tropische eiland. Mariniers als Lucas Kastelijn (Dordrecht), Siem Hollander (Barendrecht) en Frank Onderdelinden (Heerjansdam) vormden de basis voor een wedstrijdteam dat vanuit de marinierskazerne Savaneta op Aruba aan nationale en internationale wedstrijden deelnam met goede resultaten.

Helaas werd in 1983 de Dojo in Dordrecht t.g.v. brandstichting in de discotheek volledig in de as gelegd en de wederopbouw kwam op dat moment zeer ongelegen. Sportschool Jiskoot had een groot pand aan de Eerste Barendrechtseweg met eigen middelen verbouwd tot een grote sportaccommodatie waarin naast het Kempo ook andere populaire bezigheden zoals kickboxing, aerobics,en body-building werden beoefend. Ad Jiskoot had hier een dagtaak en moest zijn activiteiten in Dordrecht beëindigen. Gelukkig waren de meeste beoefenaars uit Dordrecht in de gelegenheid om hun sportactiviteiten naar Barendrecht te verleggen en deze sportschool in de voormalige Lagere Land- en Tuinbouwschool werd een gerespecteerd begrip in de wereld van de vechtsporten. Gerenommeerde vechters uit diverse disciplines kwamen in Barendrecht trainen om zich, onder een streng regime, voor te bereiden op grote toernooien.

Nadat in de jaren ’90 van de vorige eeuw het wegennet en de spoorlijnen rond Barendrecht compleet werden veranderd, is het voormalige schoolgebouw en de naastgelegen manege aan de slopershamer ten prooi gevallen. Sportschool Jiskoot heeft een tijdje de gymzaal van tuinbouwschool de Gaarde (red.: nu de Edudelta Onderwijsgroep) gehuurd en is toen teruggekeerd naar een bekende lokatie, namelijk de Paddewei waar opnieuw onderdak werd gevonden binnen Sportschool van Hoorn.

Enig jaren geleden had Ad Jiskoot besloten om zijn Kempo-activiteiten te stoppen en zich meer te richten op zijn maatschappelijke bezigheden. Hij had toen besloten een sabbatical in te lassen en had zich teruggetrokken als hoofdleraar van het Kempo in Barendrecht. De sportschool aan de Paddewei is niet opgeheven, maar voortgezet door leraren uit de eigen ‘kweek’, Leo Koster en Dennis Jonkman. Onder de naam Shaolin Kempo Barendrecht is deze vereniging een gerespecteerd en actief lid van de Shaolin Kempo Bond Nederland (SKB). Door hun officiële aansluiting bij de SKB zijn zij ook lid van achtereenvolgens de Kempo Associatie Nederland (KAN), de Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG) en hebben daardoor toegang tot alle nationale- en internationale wedstrijden en kampioenschappen.

Een bekend Nederlands gezegde luidt: ‘het bloed kruipt waar het niet gaan kan’. Voor sommigen misschien een loze kreet, maar gelukkig niet voor een man als Ad Jiskoot. Ad had het plezier in het lesgeven weer hervonden en predikte weer enthousiast zijn versie van Shaolin Kempo aan een kleine groep fanatieke volgelingen in kleine school te Rotterdam.

Een recent hoogtepunt in zijn jarenlange carrière was de toekenning van een blijk van waardering voor zijn inzet ten behoeve van het Shaolin Kempo in Nederland, gedurende de periode tussen 1966 en heden. Wellicht lijkt zo’n blijk van waardering een vrij eenvoudig gebaar, maar het feit dat er een groot aantal coryfeeën uit het verleden en het heden uit de Kempo-wereld aanwezig waren en vooraf hun instemming hadden gegeven, verhoogt de gevoelswaarde aanzienlijk. Het was hem dan ook van harte gegund.

De Kempogemeenschap hoopte dan ook nog lange tijd van het fenomeen Ad Jiskoot te mogen genieten. Helaas kan dat niet meer. Maar we hopen dat alles wat hij ons geleerd heeft, dat wij dat op eenzelfde wijze kunnen doorgeven aan de nieuwe generaties. We weten dat Ad Jiskoot nog lang als voorbeeld voor de nieuwe generaties Kempoka’s zal dienen.

Ad Jiskoot (1947-2013†)

(Bron: Brief na overlijden Ad Jiskoot van Lucas Kastelijn, Oud-voorzitter Shaolin Kempo Bond, geplaatst op Kempesi-website.)