Algemeen en disciplinair reglement

Indien men interesse heeft in het Shaolin Kempo is de beste manier om met deze sport kennis te maken, het direct volgen van een of meerdere lessen. Men kan maximaal twee weken gratis proeflessen volgen (met een maximum van twee lessen per week). Derhalve is het niet mogelijk om als toeschouwer in de dojo aanwezig te zijn. Uitzonderingen zijn: tijdens demonstraties en op uitnodiging van of met toestemming van de sifu (hoofdleraar).

 

Inschrijving

Men kan maximaal twee weken gratis proeflessen volgen (met een maximum van twee lessen per week). Bij inschrijving wordt geen inschrijfgeld gevraagd. Maximaal een maand na de officiele inschrijving dient men tijdens de lessen een zwart Kempo-pak met bijbehorende band te dragen (kosten pak ca. € 25,-, band € 5,-).

 

Contributie

Leden (14 jaar en ouder) betalen € 25,- contributie per maand. Hiervoor kan tweemaal per week worden getraind.

Contributie dient in de eerste week van de nieuwe maand te worden voldaan. Gelieve de contributie per bank over te maken naar rekeningnummer: ING Bank 65.06.54.331.

De contributie dient tijdens afwezigheid (ziekte e.d.) en vakanties te worden doorbetaald tenzij speciale opgaaf van redenen. Er vindt geen restitutie van contributie plaats.

Leden die zeer sporadisch komen en/of de verplichte contributie niet voldoen krijgen na 2 maanden via de e-mail een aanmaning. Zij zullen de openstaande contributie van 2 maanden moeten voldoen. Bij geen gehoor zal na 3 maanden het lid worden geroyeerd. Indien het lid weer wil starten met trainen zal hij/zij alsnog de openstaande contributie van 2 maanden moeten voldoen.

 

Uitschrijving

Uitschrijven kan alleen schriftelijk gebeuren. Alleen na ontvangst van een schriftelijke afzegging zal de verplichting tot het betalen van de contributie vervallen.

 

Disciplinair reglement

Cursisten die zich ingeschreven hebben voor de Shaolin Kempo training worden geacht bij iedere les aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich mondeling, telefonisch, per sms of per e-mail af te melden bij de Sifu.

 • Men dient op tijd aanwezig te zijn voor de lessen.
 • Voor aanvang van de les worden eventuele blessures gemeld bij de Sifu.
 • Men dient de Sifu te gehoorzamen zonder weerwoord.
 • Tijdens de les niet in discussie treden met de Sifu of andere cursisten.
 • Ongevraagd de dojo verlaten tijdens de lessen is niet toegestaan (ook niet voor sanitaire stop of water drinken).
 • Voortijdig verlaten van de dojo dient voor de lessen met de Sifu te worden afgesproken.
 • Men dient de lessen niet te verstoren door grappenmakerij, praten, enz.
 • Tijdens de lessen is het dragen van sieraden en horloges verboden. Er mag geen kauwgom gekauwd worden.
 • Hygiene is van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan het knippen van de nagels en het wassen van voeten.
 • Hoewel Shaolin Kempo een recreatieve activiteit is, wordt verwacht dat de lessen benaderd worden als een serieuze bezigheid, waarvoor inzet en discipline wordt verwacht.
 • De cursist traint op eigen risico: ieder lichamelijk letsel opgelopen tijdens de lessen of bij wedstrijden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging. Het dragen van een gebits- en kruisbeschermer wordt aangeraden.
 • Van de opgedane zelfverdediging ervaring mag in GEEN geval misbruik worden gemaakt. Indien het geleerde buiten de dojo in praktijk wordt gebracht, zal de leerling per direct worden geroyeerd van de vereniging.
 • Men dient respect te hebben voor de Sifu en de mede-cursisten.