Algemene ledenvergadering 2013

Algemene ledenvergadering 2014

Beste Kempo-leden,

Ook dit jaar is het weer gelukt: we gaan weer vergaderen over het reilen en zeilen van onze club, op donderdagavond 3 juli. Mocht je zaken bespreekbaar willen maken op de ALV, mail mij deze even met een motivatie, ook als je niet aanwezig bent bij de vergadering en toch een zaak besproken wil hebben. Het Bestuur kan deze vragen dan behandelen tijdens de vergadering.

Het programma voor de avond is als volgt:

Inloop 18:30 – 19:00 uur.

Vergadering 19:00 – 20:15 uur:
1) Openingswoord door de Voorzitter.
2) Vaststellen van de agenda.
3) Mededelingen en ingekomen stukken.
4) Goedkeuring notulen ALV 2012/2013.
5) Verslag bestuur afgelopen jaar (2013/2014).
6) Verslag van de Penningmeester (behandeling jaarstukken en begroting 2014/2015).
7) Verslag kas-commissie (Richard Stam en Niek Rijsdijk).
8) Aftreden bestuursleden en (her)kiezen nieuwe bestuursleden. De Voorzitter (Leo Koster), de Secretaris (Dennis Jonkman) en de Penningmeester (Artie van Hooren) treden af. Zowel de Voorzitter, de Secretaris als de Penningmeester stellen zich herkiesbaar.
9) Rondvraag.
10) Sluiting door de Voorzitter.

Aansluitend is het diner van 20:15 – 22:15 uur (dit wordt weleens later en kan er wild aan toe gaan : )

Al dit moois gaat plaatsvinden in de zaal Colorado van het Van der Valk Hotel te Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB RIDDERKERK. Het diner zal in het restaurant zijn.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust.

Eindejaarsstop 2013

Beste Kempo-leden,

Na een jaartje lekker trainen lassen we weer een stop in zo aan het einde van het jaar. We trainen niet van 23 december 2013 t/m 3 januari 2014. Dat betekent dat aanstaande vrijdag 20 december de laatste training is, en dat we weer starten op maandag 6 januari.

Namens het Bestuur wens ik jullie fijne feestdagen en alvast een gezond en sportief 2014!

Vakantiestop 2013

Beste Kempo-vrinden,

Binnenkort is het weer vakantie. Shaolin Kempo Barendrecht gaat dicht vanaf maandag 5 augustus tot en met vrijdag 30 augustus. De laatste trainingsdag is dus vrijdag 2 augustus en de eerste trainingsdag is maandag 2 september.

Uiteraard, in de lijn der traditie, is het mogelijk door te trainen, graag even onderling afstemmen.

Alvast een fijne vakantie!